heuvel in weiland 4

Het project is klaar. Het heeft wat langer geduurd dan ik dacht. Ik ben er zeer tevreden mee. De bomen en heesters zijn in een cirkel er om heen gepland en op 2 na lopen ze uit. Ik ben al wel aan het sproeien geweest want het is nog steeds droog. Het is goed zitten op het bankje. De planten zijn al fors geworden op het heuveltje.

Op 19 april 2019 is het bankje in gebruik genomen, we zullen er nog vaak zitten.

het laatste avondmaal op donderdag 18 april 2019

Ik ben bezig met een diorama die zich afspeelt in de kroeg. Ik gebruikte in mijn dio’s figuren van 11 cm, nu is het zo dat in die serie niet veel zittende mensen voorkomen die ik kan gebruiken in de kroeg. In de 9 cm figuren is dat wel het geval. Het laatste avondmaal thema heeft genoeg zittende figuren, nu gebruik ik niet alle figuren straks. Omdat het witte donderdag is en ik Jesus met zijn decipelen toch heb, gebruik ik ze maar voor een fotosessie op deze witte donderdag.

het laatste avondmaal

    het laatste avondmaal

er wordt weer een nieuw vat opgehaald

de kelder

een gezellige drukte

ONTMOET & GROET 30 maart 2019

De “ontmoet en groet” met mij is prima verlopen. Veel belangstelling van de mensen. Leuke uitwisseling van tips en ideeën.

   

Het was mooi om te horen en te zien dat de mensen zich lieten verwonderen. Een veel gestelde vraag was, “Hoe kom je op het idee”.